Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweRozporządzenia wykonawcze, poz. 11447 [X]

Grodzisk, dnia 30 marca 2020 r.

Rozporządzenie Księcia

ws. nowelizacji Rozporządzenia Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych

Art. 1


W Rozporządzeniu Księcia o orderach, odznaczeniach i medalach państwowych z dnia 2 maja 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:1. Po art. 23. [Medal Ofiarodawców Sarmacji] dodaje się art. 23a [Medal Odrodzenia Sarmacji] o brzmieniu:

"1. Za zasługi w przezwyciężaniu kryzysów w Księstwie Sarmacji, Książę może nadać Medal Odrodzenia Sarmacji.
2. Medal Odrodzenia Sarmacji może być nadawany tej samej osobie więcej niż raz.
3. Do Medalu Odrodzenia Sarmacji nie stosuje się przepisu art. 4."2. Po art. 23. [Medal Ofiarodawców Sarmacji] dodaje się art. 23b [Medal Prawa i Ładu] o brzmieniu:

"1. Osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do wzmocnienia praworządności i ładu publicznego, Książę może nadać Medal Prawa i Ładu.
2. Medal Prawa i Ładu może być nadawany tej samej osobie więcej niż raz.
3. Do Medalu Prawa i Ładu nie stosuje się przepisu art. 4."3. Po art. 23. [Medal Ofiarodawców Sarmacji] dodaje się art. 23c [Medal Prawdy] o brzmieniu:

"1. Za badanie i rozpowszechnianie prawdy historycznej, Książę może nadać Medal Prawdy.
2. Medal Prawdy może być nadawany tej samej osobie więcej niż raz.
3. Do Medalu Prawdy nie stosuje się przepisu art. 4."

 

Art. 2
 

1. Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
2. Wzory baretek medali i orderów określone są w załączniku nr 1.ZAŁĄCZNIK NR 1J00.png


Medal Odrodzenia SarmacjiK00.png


Medal Prawa i Ładu


MR7.png


Medal Prawdy

 

 (-) Filip I Gryf                              

Książę Sarmacji                       

 

(-) Adam Jerzy markiz Piastowski            

Marszałek Sejmu                     

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny