Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 1145 [X]

Grodzisk, dnia 22 marca 2007 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 61

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska (uchylony)

Na podstawie art. 12 ust. 1 Statutu Książęcego Miasta Grodziska Rada Książęcego Miasta Grodziska wybiera Pana MIROSŁAWA IWANA SLIPYJA na funkcję Przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska.

(—) Łukasz bnt Kowalski,
p.o. przewodniczący Rady Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny