Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo BaridasuPostanowienia i rozkazy, poz. 11451 [X]

Almera, dnia 1 kwietnia 2020 r.

Postanowienie Wicekróla

w sprawie odwołania Kustosza

Art. 1.

Na podstawie Art. 4. ust. 2. Ordonansu Króla Baridasu o Dworze Królewskim i urzędach Królestwa Baridasu odwołuję z urzędu Kustosza Królestwa Baridasu:

Sławetnego Baroneta Ramaela.

Art. 2. 

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

 

 

(—) Alfred Fabian von Tehen-Dżek
Wicekról Baridasu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny