Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 1147 [X]

Grodzisk, dnia 26 marca 2007 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 289 — Ordynacji wyborczej do Izby Poselskiej z dnia 1 czerwca 2006 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 152 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 127 (83.55%).
 3. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Aleksander v-hr. Keller: 14,
  2. Mateusz kaw. von Magnis-Suszek-Chojnacki: 13,
  3. Dariusz Makowski: 12,
  4. Piotr diuk Hasselandzki: 10,
  5. Andrzej kaw. Dzikowski: 10,
  6. Jakub kaw. Kaczyński: 9,
  7. Krzysztof bar. Konias: 8,
  8. Tomasz kaw. Lewandowski: 6,
  9. Iwan Maria de Folvil-Arped: 6,
  10. Michał bnt Sosnowiecki: 5,
  11. Michał bnt Czarnecki: 3,
  12. Mirosław Iwan Slipyj: 3,
  13. Maciej kaw. Żmuda: 3,
  14. Loen v-hr. Nikołajewicz-Iwanow-Prielożny: 2,
  15. Leszek kaw. Karakachanow-Liberi: 2,
  16. Paviel von Thorn-Browarczyk: 2,
  17. Michał hr. Ł.: 2,
  18. Maciej kaw. Krzemiński: 1,
  19. Paweł kaw. Ciupak: 0,
  20. Jacek kaw. Nowak: 0.
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 16 (12.70%).

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Ordynacji wyborczej mandaty poselskie uzyskali:

 1. Kandydat niezależny: Iwan Maria de Folvil-Arped,
 2. Imperialistyczna Lista Sarmacji: Mateusz kaw. von Magnis-Suszek-Chojnacki,
 3. Imperialistyczna Lista Sarmacji: Piotr diuk Hasselandzki,
 4. KW Razem dla Sarmacji: Dariusz Makowski,
 5. KW Razem dla Sarmacji: Jakub kaw. Kaczyński,
 6. KW Razem dla Sarmacji: Krzysztof bar. Konias,
 7. Partia Pracy Sarmacji: Aleksander v-hr. Keller.

§ 3.

Raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze:

Election: Ballot data from C:\Documents and Settings\Piotr\Pulpit\glosy-id.txt.
Method: British Columbia STV
Number of Ballots: 111
Threshold Name: Droop Static Whole
Threshold Value: 14.0
Delayed Transfer of Surplus: Not Enabled.
Batch Elimination: None
20 candidates running for 7 seats.

 R|A8032|A1225|A2288|A5990|A2715|A8218|A7144|A8394|A5589|A8004|A7948|A4827|A0014|A5543|A2516|A7214|A1806|A7892|A5338|A2554|Exhau|Surpl
--+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----
 1| 6.0| 10.0| 3.0| 9.0| 13.0| 2.0| 3.0| 3.0| 2.0| 2.0| 12.0| 6.0| 2.0| 1.0| 8.0| 0.0| 5.0| 0.0| 14.0| 10.0| 0.0| 0.0
 2| 6.0| 10.0| 3.0| 9.0| 13.0| 2.0| 3.0| 3.0| 2.0| 2.0| 12.0| 6.0| 2.0| 1.0| 8.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 0.0| 0.0
 3| 6.0| 10.0| 4.0| 9.0| 13.0| 2.0| 3.0| 3.0| 2.0| 2.0| 12.0| 6.0| 2.0|   | 8.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 0.0| 0.0
 4| 7.0| 11.0| 4.0| 9.0| 13.0|   | 3.0| 3.0| 2.0| 2.0| 12.0| 6.0| 2.0|   | 8.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 0.0| 0.0
 5| 9.0| 11.0| 4.0| 9.0| 13.0|   | 3.0| 3.0| 2.0|   | 12.0| 6.0| 2.0|   | 8.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 0.0| 0.0
 6| 9.0| 12.0| 4.0| 9.0| 13.0|   | 3.0| 3.0|   |   | 12.0| 6.0| 2.0|   | 8.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 1.0| 0.0
 7| 9.0| 12.0| 5.0| 9.0| 13.0|   | 3.0| 3.0|   |   | 12.0| 6.0|   |   | 9.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 1.0| 0.0
 8| 10.0| 12.0| 5.0| 9.0| 15.0|   | 3.0|   |   |   | 12.0| 6.0|   |   | 9.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 1.0| 1.0
 9| 10.0| 12.1| 5.0| 9.0| 14.0|   | 3.9|   |   |   | 12.0| 6.0|   |   | 9.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 1.0| 0.0
10| 10.0| 15.0| 5.0| 9.0| 14.0|   |   |   |   |   | 12.0| 6.0|   |   | 10.0|   | 5.0|   | 14.0| 10.0| 1.0| 1.0
11| 10.1| 14.0| 5.1| 9.0| 14.0|   |   |   |   |   | 12.1| 6.0|   |   | 10.0|   | 5.1|   | 14.0| 10.0| 1.5| 0.0
12| 11.1| 14.0| 5.1| 10.0| 14.0|   |   |   |   |   | 13.1| 6.0|   |   | 11.0|   |   |   | 14.0| 10.0| 2.7| 0.0
13| 14.1| 14.0|   | 11.1| 14.0|   |   |   |   |   | 13.1| 6.0|   |   | 12.0|   |   |   | 14.0| 10.0| 2.7| 0.1
14| 14.0| 14.0|   | 11.1| 14.0|   |   |   |   |   | 13.1| 6.0|   |   | 12.0|   |   |   | 14.0| 10.0| 2.8| 0.0
15| 14.0| 14.0|   | 15.1| 14.0|   |   |   |   |   | 14.1|   |   |   | 13.0|   |   |   | 14.0| 10.0| 2.8| 1.2
16| 14.0| 14.0|   | 14.0| 14.0|   |   |   |   |   | 14.1|   |   |   | 13.7|   |   |   | 14.0| 10.2| 3.1| 0.1
17| 14.0| 14.0|   | 14.0| 14.0|   |   |   |   |   | 14.0|   |   |   | 13.7|   |   |   | 14.0| 10.2| 3.1| 0.0
18| 14.0| 14.0|   | 14.0| 14.0|   |   |   |   |   | 14.0|   |   |   | 19.9|   |   |   | 14.0|   | 7.1| 5.9

Round 1: Count of first place rankings.
     Candidate A5338 is elected.
Round 2: First elimination round.
     Eliminating candidadates without any votes.
     Eliminating candidate A7214.
     Eliminating candidate A7892.
Round 3: Eliminating candidate A5543.
Round 4: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 3 between A8218, A5589, A8004, A0014.
     Tie at round 2 between A8218, A5589, A8004, A0014.
     Tie at round 1 between A8218, A5589, A8004, A0014.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate A8218.
Round 5: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 4 between A5589, A8004, A0014.
     Tie at round 3 between A5589, A8004, A0014.
     Tie at round 2 between A5589, A8004, A0014.
     Tie at round 1 between A5589, A8004, A0014.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate A8004.
Round 6: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 5 between A5589, A0014.
     Tie at round 4 between A5589, A0014.
     Tie at round 3 between A5589, A0014.
     Tie at round 2 between A5589, A0014.
     Tie at round 1 between A5589, A0014.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate A5589.
Round 7: Eliminating candidate A0014.
Round 8: Tie when choosing candidate to eliminate.
     Tie at round 7 between A7144, A8394.
     Tie at round 6 between A7144, A8394.
     Tie at round 5 between A7144, A8394.
     Tie at round 4 between A7144, A8394.
     Tie at round 3 between A7144, A8394.
     Tie at round 2 between A7144, A8394.
     Tie at round 1 between A7144, A8394.
     Tie broken randomly.
     Eliminating candidate A8394.
     Candidate A2715 is elected.
Round 9: Transferring surplus votes from candidate A2715.
Round 10: Eliminating candidate A7144.
     Candidate A1225 is elected.
Round 11: Transferring surplus votes from candidate A1225.
Round 12: Eliminating candidate A1806.
Round 13: Eliminating candidate A2288.
     Candidate A8032 is elected.
Round 14: Transferring surplus votes from candidate A8032.
Round 15: Eliminating candidate A4827.
     Candidate A5990 is elected.
     Candidate A7948 is elected.
Round 16: Transferring surplus votes from candidate A5990.
Round 17: Transferring surplus votes from candidate A7948.
Round 18: Eliminating candidate A2554.
     Candidate A2516 is elected.

Winners are A8032, A1225, A5990, A2715, A7948, A2516, A5338.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny