Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 1148 [X]

Grodzisk, dnia 27 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r., w związku z niebraniem udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach i referendach ogólnokrajowych, pozbawiam obywatelstwa sarmackiego następujące osoby:

 1. Jakub bnt Kunze (A2301),
 2. Karol Nosewicz (A2333),
 3. Andrzej W. (A2376),
 4. Mateusz Kałuża (A2897),
 5. Katarzyna Świrydowicz (A5462),
 6. Wioleta Kijewska (A5739),
 7. Krysia s.d. Jarosławska (A6149),
 8. Patryk kaw. Bones (A7207),
 9. Takaris v-hr. Altharin (A7211),
 10. Jan Zamoyski (A7433),
 11. Maciej kaw. Dudek (A7654),
 12. Marcin Jędrzejewski (A7913),
 13. Darek Płaszewski (A8137),
 14. Nikolaj Engel (A8191).

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny