Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1149 [X]

Grodzisk, dnia 27 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
               /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Karol Nosewicz
Data i miejsce urodzenia: 19.01.1975
Miejsce zamieszkania: Krynki (TEU)
Obywatelstwo państw obcych: 
Data zamieszkania w Sarmacji: 2004-09-01 (937)
Identyfikator: A2333

Mieszkam w Ksiestwie Sarmacji juz ponad 930 dni. Prosze o
nadanie obywatelstwa.

Karol Nosewicz

Adres IP: 83.26.50.53
Przegladarka: Opera/9.10 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny