Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1151 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 27 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Bartłomiej Gajewski
Data i miejsce urodzenia: 17 maj 1992 r.
Miejsce zamieszkania: Gdynia (KOR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-12 (14)
Identyfikator: A8605

Jego Książęca Wysokość!

List, który piszę, jest moim zdaniem (i napewno nie tylko
moim) jednym z najważniejszych wydarzeń w moim sarmackim
życiu - a mianowicie podanie o obywatelstwo KS. Myślałem już
kilkakrotnie, czy powinienem to zrobić, czy będe dobrze
sprawować funkcje obywatela, czy będe dążyć do ciągłego
ulepszania Naszego v-państwa, czy dobrze będe służyć Księciu
Piotrowi Mikołajowi. Wszystkie te pytania, zadałem sobie i
odpowiedziałem za każdym razem tak samo - oczywiście. To
słowo nie jest puste, ponieważ gdy pierwszy raz zobaczyłem
jak "to wszystko" wygląda - bardzo pozytywnie się zdziwiłem.
Jestem z natury pesymistą, więc nie oczekiwałem jakiś
powitań, myślałem, że "tubylcy" wcale nowych mieszkańców nie
lubią, że wolą trzymać się w swoim, szlacheckim środowisku.
Okazało się, że jest (kolejna dowód, że jestem pesymistą)
całkowicie odwrotnie niż w Polsce - ludzie są BARDZO mili,
przywitali mnie z otwartymi rękami, odrazu dostałem
propozycje pracy. Miałem także zaszczyt porozmawiać z kilkoma
ważnymi osobami w Księstwie Sarmacji. M.in. był to
sympatyczny, uprzejmy i kulturalny człowiek - Jakub
"Yo'ghurt" bnt Bakonyi. Już na samym początku, w 2 lub 3 dniu
w KS rozmawiałem z kilkoma osobami, które zresztą bardzo
pomogły mi na starcie i jestem nim niezmiernie wdzięczny.
Niesamowitą rzeczą, ale jakże wspaniałą, jest to, że w
v-państwach, można zostać osobą ważną, można dostać, pracę, o
której w realnym świecie można by było sobie tylko pomażyć.
Dlatego właśnie myślałem, co by mogło być moim przeznaczeniem
w Księstwie Sarmacji. Eliminowałem kariery, które nie podobały
by mi się i na samym końcu zostały mi dwie - polityka i
dziennikarstwo. Dlaczego? Dlatego, że to są dwie rzeczy,
które zresztą chciałbym robić sam w świecie realnym. Właśnie
jestem zatrudniony w Gońcu Sarmackim i widzę, że ta praca
może mnie dużo nauczyć i dać wskazówki jak pisać artykuły w
przyszłości. :) Dlatego właśnie proszę o obywatelstwo, pragnę
zadziałać w Sarmacji, pokazać na co mnie stać, zrobić to także
dla własnej satysfakcji, z chęcią nauczenia się wielu nowych
rzeczy i pozniania wielu ludzi.

Bartłomiej Gajewski

Adres IP: 80.51.240.105
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.11) Gecko/20070312 Firefox/1.5.0.11

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny