Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11525 [X]

Grodzisk, dnia 19 maja 2020 r.

Zarządzenie Kanclerza

ws. zmiany zarządzenia ws. organizacji Rady Ministrów

§ 1.

W Zarządzeniu Kanclerza w sprawie organizacji Rady Ministrów z dnia 05 maja 2020 r. (Dz. P. poz. 11495), wprowadza się następujące zmiany:

 1. W rozdziale 1 [Rada Ministrów], art. 1 [Skład Rady Ministrów], ust. 1 dodaje się pkt e) w brzemieniu: Minister Spraw Zagranicznych.
 2. W rozdziale 2 [Obowiązki członków Rady Ministrów], art. 6 [Kanclerz], skreśla się ust. 6 w brzmieniu: „Reprezentuje Radę Ministrów za granicą;”
 3. W rozdziale 2 [Obowiązki członków Rady Ministrów], art. 6 [Kanclerz], skreśla się ust. 8 w brzmieniu: „Jest szefem Korpusu Dyplomatycznego;”
 4. W rozdziale 2 [Obowiązki członków Rady Ministrów], art. 6 [Kanclerz], skreśla się ust. 9 w brzmieniu: „Broni praw Sarmatów mieszkających poza granicami kraju;”
 5. W rozdziale 2 [Obowiązki członków Rady Ministrów], art. 6 [Kanclerz], dodaje się ust. 13 w brzmieniu: „Powołuje i odwołuje inne jednostki organizacyjne, niewchodzące w skład Rady Ministrów:”
 6. W rozdziale 2 [Obowiązku członków Rady Ministrów] dodaje się art. 9a [Minister Spraw Zagranicznych] w brzmieniu:
 1. Reprezentuje i chroni interesy Księstwa Sarmacji i jego obywateli poza granicami państwa,
 2. Utrzymuje stosunki Księstwa Sarmacji z innymi państwami oraz organizacjami międzynarodowymi,
 3. Współpracuje z obywatelami sarmackimi zamieszkującymi granice innych państw
 4. Promuję Księstwo Sarmacji na arenie międzynarodowej
 5. Ustala organizację i kieruje działalnością misji dyplomatycznych.

 § 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Adam Jerzy Piastowski
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny