Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1159 [X]

Grodzisk, dnia 30 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Robert Andrzej Bryg
Data i miejsce urodzenia: 09.03.1991 w Tarnowie
Miejsce zamieszkania: Tarnów (BAR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-11 (14)
Identyfikator: A8583

     Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie mi
obywatelstwa Księstwa Sarmacji. Jestem w Księstwie od 14 dni,
to bardzo krutki czas w poruwnaniu z innym mieszkańcami, ale
przez ten krótki czas wiele się nauczyłem. Mam
zakwaterowanie. Jestem zatrudniony na cały etat. Załorzyłem
firmę zajmującą się magazynowaniem towarów. Sprzedaję towary
na giełdzie, jako jedyny w Sarmacji na obecną chwilę posiadam
103 jednostki elektryczności którą sprzedaję na giełdzie.
Jestem studentem Instytutu Edukacji Sarmackiej.
   Moimi planem na przyszłość jest:
 - rozszerzyć asortyment swojej firmy
 - złorzyć wniosek o przyjęcie do Sarmackich Sił Zbrojnych
 - zapisać się do partii politycznej
  Chcę dbać o dobre imię Księstwa Sarmacji i być jej
oddanym obywatelem.

         Proszę o posytywne rozpatrzenie mojej
prośby.


          Robert Bryg

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny