Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty rangi ustawowej, poz. 116 [X]

, dnia 16 stycznia 2005 r.

Dekret Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 18/2005

o tytułach honorowych (uchylony)

Art. 1.

Tytuły honorowe nadawane są obywatelom teutońskim w drodze zarządzenia Namiestnika Marchii Teutońskiej za zasługi położone dla rozwoju Marchii.

Art. 2.

Dekret niniejszy określa tytuły honorowe przyznawane obywatelom Marchii, oraz zasady ich nadawania, używania i utraty.

Art. 3.

Ustanawia się następujące tytuły honorowe i ich hierarchę, od najniższego:

 1. Woźniczy,
 2. Miecznik,
 3. Podłowczy,
 4. Łowczy,
 5. Podkoniuszy,
 6. Koniuszy,
 7. Krajczy,
 8. Podczaszy,
 9. Cześnik,
 10. Podstoli,
 11. Stolnik.

Art. 4.

Osobą posiadającym tytułu honorowe służy prawo posiadania dewizy honorowej nadanej przez Namiestnika wraz z tytułem honorowym.

Art. 5.

 1. W ciągu siedmiu dni od daty nadania tytułu honorowego, obywatel obowiązany jest złożyć publicznie przysięgę wierności Marchii Teutońskiej według następującej roty: „Przyrzekam uroczyście i zaręczam honorem, że będę służyć wiernie Marchii Teutońskiej szerząc Jej wielkość i chwałę, oraz że w moim postępowaniu nie uczynię niczego, co uchybiałoby nadanej mi godności {określenie nadanego tytułu}”.
 2. Złożenie przysięgi następuje przez przesłanie podpisanej przez siebie roty na listę dyskusyjną Marchii Teutońskiej.

Art. 6.

 1. Utrata tytułu honorowego następuje na podstawie zarządzenia Namiestnika.
 2. Przyczyną utraty tytułu honorowego jest:
  1. odmowa złożenia przysięgi wierności lub faktyczne jej niezłożenie;
  2. zachowanie sprzeczne ze złożoną przysięgą;
  3. popełnienie przestępstwa, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu.

Art. 7.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) mar. Jakob,
Namiestnik Marchii Teutońskiej.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny