Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1160 [X]

Grodzisk, dnia 30 marca 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 25 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: JM (dane usunięto 25 maja 2011 r. - P2G, na wniosek zainteresowanego)
Data i miejsce urodzenia: (dane usunięto 25 maja 2011 r. - P2G, na wniosek zainteresowanego)
Miejsce zamieszkania: (dane usunięto 25 maja 2011 r. - P2G, na wniosek zainteresowanego)
Obywatelstwo państw obcych: Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-10 (15) Identyfikator: A8576 Witam Chciałbym dostać obywatelstwo, ponieważ zamieszkuję księstwo sarmacji 15dni. Zaczynam pracować, jestem na okresie próbnym jako asystent Stanu kraju ds. infrastruktury. W wielu pracach wymagane jest obywatelstwo. Chciałbym móc dalej się rozwijać w księstwie Sarmacji i mieć pełne prawa, w tym możliwość do głosowań i własnych opinii wpływających do Sarmacji. JM (dane usunięto 25 maja 2011 r. - P2G, na wniosek zainteresowanego)
Adres IP: (dane usunięto 25 maja 2011 r. - P2G, na wniosek zainteresowanego)
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny