Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11642 [X]

Grodzisk, dnia 23 lipca 2020 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

 

§ 1.

Na podstawie § 3 ust. 1. pkt. 3. Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków z dnia 27 marca 2020 r.(Dz. P. poz. 11412). postanawiam o emisji znaczka "XVII Rocznica Królestwa Teutonii - Hergolien Wielki" o nominale 17 000 lt i cenie sprzedaży 17 000 lt, w ilości 30 egzemplarzy.

§ 2.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 30 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 3 sztuki.Dochody ze sprzedaży znaczka zostanie przelane na konto Królestwa Teutonii (P00002). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Pan Ramael.

 § 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2020 roku o godzinie 20:00.

 

ZAŁĄCZNIK:

XVIIrocznicateutonii.png

 

(—) Joanna Izabela
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny