Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 11643 [X]

Srebrny Róg, dnia 23 lipca 2020 r.

Dekret Królowej Teutonii nr 4/2020

o ustanowieniu Medalu

My, Joanna Izabela, z woli elektorów królowa Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielka księżna Awii, księżna Slavii i Enderasji, księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc. w celu upamiętnienia rocznicy  mojej koronacji oraz XVII rocznicy powstania Teutoni  ustanawiamy "Medal Pamiątkowy Úr frá Teutonie ifá lejbi"

Art. 1.

Ustanawia się Medal Pamiątkowy"Úr frá Teutonie ifá lejbi" z okazji XVII rocznicy powstania Teutonii

Art. 2.

  1. Medal nadawany jest przez Królową Teutonii wszystkim obywatelom Królestwa Teutonii, którzy napisali przynajmniej jedną wypowiedź w miejscu publicznym Królestwa Teutonii w przeciągu ostatniego roku.
  2. Medal nadawany jest innym mieszkańcom Księstwa Sarmacji, jeżeli byli oni na uroczystości lub brali aktywny udział w wydarzeniach narracyjnych celebrującej owo wydarzenie.

Art. 3.

Wizerunek i baretkę medalu przedstawia załącznik.

Art. 4.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny