Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneProklamacje Jego Książęcej Mości, poz. 11663 [X]

Grodzisk, dnia 31 lipca 2020 r.

Proklamacja Ksiecia

Akt Abdykacji

My, Filip I Gryf,
 Książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, pan w Grodzisku i Gryfiej Skale, suweren najwyższy Starosarmacji, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Baridasu, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Teutonii, Tropikany, Trzyczaszkowa,
Wagarii oraz Złotego Wybrzeża
 

 

Będąc świadom swoich czynów i słów

W duchu ratowania sarmackiej spuścizny

Przekazywanej przez całe Nasze panowanie

Abdykujemy z Tronu Księstwa Sarmacji

Akt ten czyniąc ważny z dniem 1 sierpnia 2020 r.

Nakazujemy uszanować Naszą decyzję

I godnie wybrać następce owej spuścizny.

Chcemy, aby wszyskie możliwe środki,

Które mają pomóc w sprawnej organizacji Panstwa w czasie regencji

Oraz wolnego, sprawiedliwego i dobrego wyboru nowej Głowy Państwa

Zostały zastosowane.

(—) Filip I Gryf
Książę Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny