Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11690 [X]

Grodzisk, dnia 11 sierpnia 2020 r.

Postanowienie Interrexa

w sprawie zarządzenia wolnej elekcji

§ 1.

Na podstawie art. 8 ust. 1 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia 24 stycznia 2018 roku (Dz. P. poz. 8360) oraz art. 5 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 roku — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 11124) zwanej dalej "Ordynacją Wyborczą", w związku z rezygnacją Księcia w wyniku której ogłoszono w dniu 1 sierpnia opróżnienie tronu książęcego przez Filipa I Gryfa,

zarządzam

W O L N Ą   E L E K C J Ę

na dzień 22 sierpnia 2020 roku.

§ 2.

Głosowanie rozpoczyna się z dniem 22 sierpnia i kończy się dnia 23 sierpnia o godzinie 21:00.

§ 3.

Termin zgłaszania kandydatur na tron upływa 20 sierpnia 2020 roku o godzinie 23.59.

§ 4.

Wykaz obywateli aktywnych w rozumieniu art. 5 ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 z dnia 18 marca 2014 roku o obywatelstwie sarmackim (Dz. P. 6430) zawiera załącznik do postanowienia.

§ 5.

 1. Wykonanie postanowienia powierza się właściwej Książęcej Komisji Wyborczej, która zostanie powołana przez Regenta zgodnie z art. 3 Ordynacji Wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów Księcia.
 2. Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

***

ZAŁĄCZNIK

Wykaz aktywnych obywateli w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim

 1. Wykaz obywateli (podkreślono obywateli aktywnych w rozumieniu Ustawy o obywatelstwie sarmackim):
  1. Michaś Elżbieta II - siła głosu: 6
  2. Prokrust Zombiakov - siła głosu: 4
  3. Piotr de Zaym - siła głosu: 7
  4. Magnum von Graudenz - siła głosu: 1
  5. Piotr II Grzegorz - siła głosu: 1
  6. Ola K. I. Chojnacka von Hippogriff - siła głosu: 5
  7. Bartosz von Thorn-Janiczek - siła głosu: 5
  8. Timan Demollari - siła głosu: 1
  9. Avril von Levengothon - siła głosu: 1
  10. Henryk Leszczyński - siła głosu: 5
  11. Karolina Aleksandra - siła głosu: 3
  12. Guedes de Lima - siła głosu: 5
  13. Krzysztof Hans van der Ice - siła głosu: 3
  14. Tomasz Ivo Hugo - siła głosu: 5
  15. Albert Felimi-Liderski - siła głosu: 4
  16. Jack von Horn - siła głosu: 1
  17. Adrian Maksymilian Józef Alatriste - siła głosu: 6
  18. Rihanna Aureliuš-Sedrovski - siła głosu: 1
  19. Aleksander Damian von Thorn-Chojnacki - siła głosu: 3
  20. Tomasz Liberi - siła głosu: 1
  21. Kuba Hogh-Sedrovski - siła głosu: 7
  22. Tytus Aureliusz-Chojnacki - siła głosu: 1
  23. Ludwik Tomović - siła głosu: 5
  24. Andrzej Fryderyk - siła głosu: 7
  25. Kristian Arped - siła głosu: 1
  26. Juliette Alatriste - siła głosu: 5
  27. Laurẽt Gedeon I - siła głosu: 7
  28. Adam Jerzy Piastowski - siła głosu: 5
  29. Julian Fer at Atera - siła głosu: 1
  30. Arsacjusz Arped - siła głosu: 1
  31. Peter West - siła głosu: 1
  32. Orjon von Thorn-Surma - siła głosu: 1
  33. Daniel January von Tauer-Krak - siła głosu: 3
  34. Wilhelm Orański - siła głosu: 1
  35. Eradl Adrien Marcus Pius da Firenza - siła głosu: 1
  36. Henryk Wespucci - siła głosu: 1
  37. Vanderlei Bouboulina-à-la-Triste - siła głosu: 1
  38. Baszar Svensson at Atera - siła głosu: 1
  39. Joanna Izabela - siła głosu: 7
  40. Alfred Fabian von Tehen-Dżek - siła głosu: 7
  41. Bajtuś Bajtuś - siła głosu: 1
  42. Erik Otton von Hohenburg - siła głosu: 4
  43. Albert Jan Maat von Hippogriff - siła głosu: 6
  44. Michaił von Hippogriff-Vovkulak - siła głosu: 1
  45. Gustaw Fryderyk - siła głosu: 7
  46. Artur Kardacz von Hohenburg - siła głosu: 1
  47. Taddeo von Hippogriff-Piccolomini - siła głosu: 7
  48. Felix Polon von Sarm - siła głosu: 1
  49. Santiago Vilarte von Hippogriff - siła głosu: 1
  50. Joahim von Ribertrop von Sarm - siła głosu: 4
  51. ramael - siła głosu: 7
  52. Adabertus Pronobis - siła głosu: 1
  53. Grzegorz T. J. Czartoryski - siła głosu: 5
  54. Eugeniusz Maat - siła głosu: 5
  55. Alexander Rose - siła głosu: 1
  56. Janusz Zabieraj - siła głosu: 3
  57. Ursus I Wielki von Sarm - siła głosu: 1
  58. Cris Menago - siła głosu: 3
  59. Cillian Saerucaeg - siła głosu: 3
  60. BetelRigSun (Karol von Sarm) - siła głosu: 3
  61. Brunon Krasnodębski - siła głosu: 3
  62. Wojciech Hergemon - siła głosu: 6
  63. Król Patryk I Labacki - siła głosu: 1
  64. Gotfryd Slavik de Ruth - siła głosu: 7

§ 6.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) baron Bartosz von Thorn-Janiczek Interrex Księstwa Sarmacji .

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny