Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1170 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 30 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: paweł \"zieleniak\" zieliński
Data i miejsce urodzenia: 3.02.1980 bydgoszcz
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz (KOR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-09 (48)
Identyfikator: A8450

Zwracam się z uprzejmą prośbą o nadanie mi obywatelstwa
Księstwa Sarmacji. To właśnie w Sarmacji odnalazłem swoje
miejsce i tu chcę się rozwijać. Jako pełnoprawny obywatel
mogę brać udział w wyborach i przyczyniać się do rozwoju
Księstwa. Posiadam wiele pomysłów i planów, które mogą stać
się rzeczywistością dzięki obywatelstwu. Prawdą jest, że nie
biorę udziału na LDKS oraz na forum, ale uważam, że można być
aktywnym i bez tego. Obywatelstwo zwiększa szansę na lepiej
płatną pracę oraz zdobycie wykształcenia. Obecnie znalazłem
zatrudnienie, ale moje aspiracje są o wiele większe. Pragnę
założyć własny biznes i działać na rzecz gospodarki. W
Sarmacji mieszkam od 48 dni i nadszedł czas na złożenie
wniosku. Dlatego proszę o nadanie mi obywatelstwa żebym mógł
pokazać, na co mnie stać.

paweł zieliński

Adres IP: 212.122.206.38

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98; Win 9x 4.90; Avant Browser; Avant Browser)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny