Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 11714 [X]

Grodzisk, dnia 23 sierpnia 2020 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie wyników wolnej elekcji

Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości wyniki wolnej elekcji:

Frekwencja wyniosła 52/68 (76%)

Łączna suma siły głosów oddanych w wyborach: 194
Suma siły głosów ważnych: 188
Liczba głosów ważnych: 50
Suma siły głosów pustych: 6
Liczba głosów pustych: 2

Niniejszym na tron Księcia Sarmacji został wybrany Andrzej Fryderyk (AF462).

Protokół STV:

Loading ballots from file wyniki.txt.
Ballot file contains 3 candidates and 194 ballots.
No candidates have withdrawn.
Ballot file contains 188 non-empty ballots.

Counting votes for Wolna elekcja using Instant Runoff Voting.
3 candidates running for 1 seat.

R|Andrzej Fryderyk |Albert Felimi-Liderski |Krzysztof Hans van der |Exhausted
==================================================================================================
1| 119| 56| 13| 0
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count of first choices.
==================================================================================================
2| 127| 61| | 0
|-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Count after eliminating Krzysztof Hans van der Ice (AB726) and transferring votes. Candidate
| Andrzej Fryderyk (AF462) is elected.

Winner is Andrzej Fryderyk (AF462).

 

(—) baron Bartosz von Thorn-Janiczek

Interrex Księstwa Sarmacji

(—) diuk Avril von Levengothon

Członek Książęcej Komisji Wyborczej

(—) Markiz Daniel January von Tauer-Krak

Członek Książęcej Komisji Wyborczej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny