Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweZarządzenia normatywne, poz. 11716 [X]

Grodzisk, dnia 25 sierpnia 2020 r.

Zarządzenie Księcia

ws. Konstytucji Dworu Książęcego (uchylony)

MY, Andrzej Fryderyk,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, etc, etc;

stanowimy co następuje:

§ 1.

Dwór Książęcy służy jest organem doradczo-pomocniczym Księcia Sarmacji.

§ 2.

W skład Dworu Książęcego wchodzą powoływani i odwoływani przez Księcia:

  1. Marszałek Dworu;
  2. Sekretarze stanu;
  3. Podsekretarze stanu

§ 3.

  1. Na czele Dworu Książęcego stoi Marszałek Dworu.
  2. Marszałek Dworu odpowiedzialny jest w szczególności za kierowanie Dworem Książęcym, przekazywanie spraw do osobistej interwencji Księcia oraz zastępstwo Księcia w przypadku nieobecności nie uzasadniającej regencji.

§ 4.

Książę wyznacza szczegółowe zadania i kompetencje sekretarzom i podsekretarzom stanu na mocy wewnętrznych ustaleń. 

§ 5.

  1. Uchyla się Zarządzenie Księcia ws. Konstytucji Dworu Książęcego z dnia 26 lutego 2020 r., a urzędników powołanych na jego podstawie uznaje się za odwołanych.
  2. Zarządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny