Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1172 [X]

Grodzisk, dnia 2 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 31 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Dariusz
Data i miejsce urodzenia: Płaszewski
Miejsce zamieszkania: Legionowo (TEU)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2006-12-06 (114)
Identyfikator: A8137

Proszę o ponowne nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji.
Ostatnimi czasy nie miałem dostępu do konta, więc nie mogłem
uczestniczyć w wyborach. Obywatelstwo pozwoli mi w pełni
uczestniczyć w życiu Księstwa. Potrzebuję obywatelstwa do
sprawnego "poruszania" się po Księstwie. W przyszłości będę
rozważał możliwość wzięcia udziału w życiu politycznym kraju.
Interesuje mnie też uczestnictwo w Formule 1. Do udziału w
Formule potrzebne jest obywatelstwo, więc bez niego nie będę
miał możliwości uczestnictwa. Jest także wiele innych spraw,
które można załatwić w Sarmacji z obywatelstwem. Jak wynika z
powyższego uzasadnienia obywatelstwo jest mi niezwykle
potrzebne. Liczę na szybkie podjęcie decyzji o nadaniu mi
obywatelstwa.

Dariusz P.

Adres IP: 83.6.247.178

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny