Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasUchwały Rady, poz. 11750 [X]

Almera, dnia 8 września 2020 r.

Uchwała Rady Republiki Baridas

o symbolach narodowych Republiki Baridas

Artykuł I – Symbole1. Symbolami narodowymi Republiki Baridas są: Herb, Dewiza, Flaga, Hymn oraz niebiesko-białe barwy.
2. Symbole narodowe podlegają szczególnej ochronie.
3. Używanie i umieszczanie symboli narodowych musi odbywać się w sposób staranny i godny.

Artykuł II – Barwy narodowe1. Barwami narodowymi są niebieski i biały.
2. Kolorem niebieskim w rozumieniu uchwały jest kolor określony w standardzie:
a. RGB: 0, 46, 102
b. HTML: 002e66
3. Kolorem białym w rozumieniu uchwały jest kolor określony w standardzie:
a. RGB: 246, 245, 244.
b. HTML: f6f5f4.

Artykuł III – Herb


1. Herbem Republiki Baridasu jest „w polu niebieskim orzeł biały”.
2. Herb posiada dwa warianty: Herb wielki (z trzymaczami) oraz Herb mały (bez trzymaczy).
3. Wzór herbu Republiki Baridas i jego wariantów określa załącznik nr 1.

Artykuł IV – Dewiza1. Dewizą Republiki Baridas jest „Baridas sáno altá”, co znaczy „Baridas ponad wszystko”.

Artykuł V – Flaga1. Flaga narodowa Republiki Baridas składa prostokątnego niebieskiego płatu tkaniny o stosunku szerokości do długości 15:9 oraz umieszczonym pośrodku białym pasem z pięcioma, przechylonymi w prawą stronę, niebieskimi gwiazdami.
2. Wzór flagi przedstawiony jest w załączniku nr 2.

Artykuł VI – Hymn1. Melodią Hymnu jest „Sons and Daughters of Saint Lucia”.
2. Melodię Hymnu zawiera załącznik nr 3.

Artykuł VII – Święta narodowe1. Świętami narodowymi Republiki Baridasu są:
a. 25 czerwca – rocznica powstania Republiki Baridasu
b. 20 września – dzień języka baridajskiego
c. 9 listopada – rocznica unii z Księstwem Sarmacji

Artykuł VIII – Przepisy końcowe1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1

 

Obrazek

 

Obrazek

 

Załącznik nr 2

 

Obrazek

 

Załącznik nr 3

 

http://baridas.sarmacja.org/hymn/baridas_hymn.mp3

(—) Ola baronessa Marcjan-Chojnacka-Alatristé
Prezydent Republiki Baridas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny