Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneEmisja znaczków, poz. 11751 [X]

Grodzisk, dnia 8 września 2020 r.

Postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie § 3 ust.1 pkt. 1 Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie emisji znaczków postanawiam o emisji znaczka "XVIII Rocznica KSZ" o nominale 15 000 lt w ilości 20 egzemplarzy.

§ 2.

Do sprzedaży bezpośredniej przeznacza się 20 znaczków, limit znaczka na jednego kupującego wyniesie 2 sztuki.Dochody ze sprzedaży znaczka zostanie przelane na konto Książęcych Sił Zbrojnych (G00003). Wzór znaczka określony jest w załączniku. Autorem grafiki znaczka jest Prokrust Zombiakov.

 § 4.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem 13 września 2020 roku o godzinie 20:00.

(—) Joanna Izabela
Minister Spraw Wewnętrznych

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny