Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskowePostanowienia Księcia, poz. 11759 [X]

Unisławów, dnia 13 września 2020 r.

Rozkaz Naczelnego Dowódcy Książęcych Sił Zbrojnych

w sprawie mianowania na wyższy stopień

MY, Andrzej Fryderyk,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, etc, etc;

na podstawie art. 10 ust. 4 Dekret Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych z dnia 8 listopada 2004 r.,

celem uhonorowania aktywności i działalności w służbie Księstwu Sarmacji, w dniu święta Książęcych Sił Zbrojnych

stanowimy co następuje:

§ 1.

 

Mianujemy Ludwika Tomovicia (AF433) na stopień podporucznika.

§ 2.

Rozkaz wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

 

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny