Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1176 [X]

Grodzisk, dnia 4 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 31 marca 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adam Paweł Schutz (Sunri)
Data i miejsce urodzenia: 28 Listopada 1990, Gdynia
Miejsce zamieszkania: Gdynia (KOR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-16 (14)
Identyfikator: A8627

Składam podanie o nadanie mi obywatelstwa. Chciałbym podczas
życia w Sarmacji stworzyć własny kompleks instytucji
samowystarczalnych. Nadanie obywatelstwa daje mi możliwość
stworzenia lepszego Sarmackiego miejsca pracy oraz w miare
możliwości wypoczynku. Chciałbym w możliwie najbliższej
przyszłości założyć rekreacyjne miasteczko które
upadabniałbym do "oazy spokoju". Niestety do takiego
przedsięwzięcia potrzebne są dobre znajomości oraz
niewątpliwie tytuł obywatela.

Vivat Sarmacja, Vivat Książę Piotr Mikołaj !

Z poważaniem Adam Schutz (Sunri), mieszkaniec wsi Stiepanówka

Adam Schutz

Adres IP: 213.238.113.240

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.7) Gecko/20050414 Firefox/1.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny