Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie i objęcie mandatu poselskiego, poz. 11766 [X]

Grodzisk, dnia 20 września 2020 r.

Postanowienie Marszałka-Seniora

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu i uzupełnienia składu Sejmu

Na podstawie art. 17 ust. 1 lit. a w zw. z art. 17 ust. 2 w zw. z art. 17 ust. 3 oraz art. 18 ust. 1 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacja wyborcza z dn. 12 października 2019 roku.

Art. 1.

Stwierdza się wygaśnięcie mandatu poselskiego Marszałka Sejmu Henryka Leszczyńskiego (A7599).

Art. 2.

W trybie uzupełnienia składu Sejmu stwierdza się uprawnienie do objęcia mandatu poselskiego przez Kubę Hogh-Sedrovskiego (AF099).

Art. 3.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem jego podjęcia, z tym że objęcie mandatu poselskiego przez osobę, o jakiej mowa w art. 2, staje się skuteczne z chwilą złożenia przez nią ślubowania, o jakim mowa w art. 15 ust. 1 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy - Ordynacji wyborczej.

(—) Brunon Krasnodębski
Marszałek-Senior

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny