Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Koronny, poz. 11768 [X]

Grodzisk, dnia 21 września 2020 r.

Postanowienie Księcia

ws. odwołania ławnika

MY, Andrzej Fryderyk,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, etc, etc;

na podstawie art. 3 ust. 3 w zw. z art. 1. ust. 4. Ustawy Sejmu nr 346 o Trybunale Koronnym z dnia 23 lipca 2018 r.

stanowimy co następuje:

§ 1.

Odwołujemy Henryka Leszczyńskiego (A7599) z funkcji ławnika.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny