Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 11778 [X]

Grodzisk, dnia 24 września 2020 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

MY, ANDRZEJ FRYDERYK,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, suweren Teutonii, etc.,

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzamy, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

  1. Daniel Chojnacki (A8208)
  2. Król Patryk I Labacki (T0009)
  3. Sereus von Ahabejż (AF147)
  4. Julian Fer at Atera (AF827)
  5. Wilhelm Orański (AG097)
  6. Michaił von Hippogriff-Vovkulak (AG737)
  7. Felix Polon von Sarm (AG910)
  8. Cris Menago (AH107)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny