Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjnePrawo łaski, abolicja (z wyłączeniem generalnej) i amnestia, poz. 11784 [X]

Grodzisk, dnia 27 września 2020 r.

Postanowienie Księcia

ws. abolicji generalnej

MY, Andrzej Fryderyk,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, etc, etc;

na podstawie art. 9, ust. 3 Konstytucji Księstwa Sarmacji z dnia dnia 24 stycznia 2011 r., celem uczczenia uroczystej intronizacji i zapewnienia nowego startu w relacjach wewnętrznych Księstwa Sarmacji

stanowimy co następuje:

§ 1.

Nie wszczyna się postępowań karnych, a wszczęte umarza w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia ścigane na mocy art. 43. lub art. 44. Ustawy Sejmu nr 115 – Kodeks Sprawiedliwości z dn. 26 października 2010 r. popełnione do dnia wejścia w życie niniejszego postanowienia.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny