Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik PrawOczekujące na klasyfikację, poz. 11805 [X]

Grodzisk, dnia 3 października 2020 r.

Uchwała Rady Ministrów

w sprawie wysokości stawek Programu Pracy Społecznej

Art .1


Na podstawie art. 18 ust. 5 Ustawy o Finansach Publicznych nr 377 z dnia 30 września 2020 r.  (poz. 11796) niniejsza uchwała reguluje wysokość wynagrodzenia podstawowego oraz wysokość i warunki przyznania premii w Programie Pracy Społecznej.


Art. 2


1. Stałą wysokość wynagrodzenia za wykonanie pracy społecznej w danym dniu ustala się na 350 lt.
2. Wynagrodzenie i premia o której mowa w art. 3 wypłacane jest niezwłocznie.


Art. 31. Do wynagrodzenia za pracę społeczną może zostać dodana losowo generowana premia w kwocie 500-1000 lt.
2. Premia jest wypłacana wraz z wynagrodzeniem za pracę społeczną, jeżeli mieszkaniec uzyskał co najmniej 10 punktów aktywności od czasu poprzedniej wypłaty premii.


Art. 4


1. Jeżeli mieszkaniec ani razu nie otrzymał premii, to otrzymuje ją wraz z wynagrodzeniem za pracę społeczną po uzyskaniu co najmniej 10 punktów aktywności od czasu wejścia w życie niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie wraz z dokonaniem implementacji wymaganych zmian w systemach informatycznych Księstwa przez NIA, nie później niż 10 października 2020 r.
3. Wraz z wejściem w życie niniejszej uchwały moc prawną traci Uchwała Rady Ministrów w sprawie wysokości stawek Programu Pracy Społecznej z dnia 16 kwietnia 2020 r. (poz. 11474 )

(—) diuk Prokrustes
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny