Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej, poz. 11809 [X]

Srebrny Róg, dnia 4 października 2020 r.

Ustawa Senatu nr 4/2020

o zmianie ustawy o symbolach narodowych (uchylony)

Art. 1
W Ustawie Senatu Królestwa Teutonii nr 2/2016 o symbolach narodowych i świętach Teutończyków z dnia 7 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Art 5. ust. 4. w brzmieniu:
Protokół Królewski brzmi następująco:My, [imiona króla], z woli elektorów król Teutonii zjednoczonej w Rzeczypospolitej Sarmackiej, wielki książę Awii, książę Slavii i Enderasji, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

otrzymuje brzmienie:
Protokół Królewski brzmi następująco: My, [imiona króla], z woli elektorów król Teutonii, wielki książę Slavii i Enderasji, wielki książę Awii, książę Sangrii, palatyn Weyr-Benden, hrabia Loardii, lord protektor Nowej Teutonii, pan Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władca wszystkich teutońskich wysp etc. etc.

2. Art 7. w brzmieniu:
Świętami narodowymi są:
a) 2 kwietnia - Święto I. Cesarstwa,
b) 6 maja - Rocznica Teutońskiego Maja i Wspomnienie Bohaterów,
c) 7 czerwca - Dzień Zjednoczenia Teutonii i Wspomnienie Króla Łukasza Augusta,
d) 17 sierpnia - Dzień Reaktywacji Loży Rycerzy Teutońskich,
e) 29 lipca - Rocznica Powstania Teutonii,
f) 30 sierpnia - Dzień Inkorporacji Cesarstwa Teutonii do Księstwa Sarmacji,
g) 22 września - Rocznica Bohaterskiej Bitwy pod Argon Cux w 1664 roku,
h) 25 listopada - Święto Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu.

otrzymuje brzmienie:
1. Świętami narodowymi są:
a) 2 kwietnia - Święto I. Cesarstwa,
b) 6 maja - Rocznica Teutońskiego Maja i Wspomnienie Bohaterów,
c) 13 maja - Święto Niepodległości.
d) 7 czerwca - Dzień Zjednoczenia Teutonii i Wspomnienie Króla Łukasza Augusta,
e) 17 sierpnia - Święto pod Patronatem,
f) 29 lipca - Rocznica Powstania Teutonii,
g) 22 września - Rocznica Bohaterskiej Bitwy pod Argon Cux w 1664 roku,
h) 25 listopada - Święto Cesarskiego Miasta Srebrnego Rogu.
2. Senat Królestwa Teutonii ustanawia co roku patrona święta obchodzonego 17 sierpnia podejmując odpowiednią uchwałę.
3. Jeżeli Senat nie podejmie uchwały na miesiąc przed świętem o którym mowa w ust. 2., decyzje o ustanowieniu patrona podejmuje Król Teutonii w drodze postanowienia.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny