Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik PrawOczekujące na klasyfikację, poz. 11814 [X]

Grodzisk, dnia 5 października 2020 r.

Rozporządzenie Kanclerza

ws. ustalenia wysokości tantiem

Art. 1.

Na podstawie Ustawy Sejmu nr 377 o finansach publicznych z dnia 30 września 2020 r. (Dz. P. poz. 11796) art. 25. ust. 3. postanawia się, co następuje;.

Niniejsze rozporządzenie określa wysokość tantiem wypłacanych z konta bankowego Rady Ministrów.

Art. 2.

1.) Tantiema za serce dla artykułu wynosi 500 lt.

2.) Tantiema za serce dodane do komentarza ustalana jest wzorem:
(1 + sqrt(liczbaSercArtykulu) / 5 - liczbaSercDanychPrzezSercujacegoWCiaguOstatnich30Dni/100) * 350 * 2/3
i nie może być niższa niż 50 lt.

3.) Tantiema za serce dodane do posta na Forum Centralnym wynosi 70 lt.

4.) Tantiema za komentarz do artykułu ustalana jest wzorem:
(liczbaKomentarzyDanychPrzezSercujacegoWCiaguOstatnich30Dni - 30)² / 4.5 + 250
i nie może być mniejsza niż 10 lt.

5.) Tantiema za serce dodane do Ćwirka wynosi 20 lt.

6.) Wielkość tantiemy przemnażana jest przez wartość współczynnika zależnego od poziomu systemowego zdrowia mieszkańca. Wartość współczynnika określana jest według następujących reguł:
a) jeżeli zdrowie mieszkańca wynosi co najmniej 50% wielkość współczynnika wynosi 1
b) jeżeli zdrowie mieszkańca wynosi co najmniej 30% a mniej niż 50% wielkość współczynnika wynosi 0.75
c) jeżeli zdrowie mieszkańca wynosi mniej niż 30% wielkość współczynnika wynosi 0.5

Art. 3.

Moc prawną traci Rozporządzenie Rady Ministrów ws. ustalenia wysokości tantiem z dnia 26 sierpnia 2018 r. (Dz. P. poz. 10340.) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą implementacji rozwiązania przez Naczelną Izbę Architektury, nie później niż 14 dni od chwili publikacji niniejszego rozporządzenia.

(—) diuk Prokrustes
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny