Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1182 [X]

Grodzisk, dnia 11 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Łukasz Dziedzic.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 5 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Dziedzic Łukasz
Data i miejsce urodzenia: 29.11.1982 Włocławek
Miejsce zamieszkania: Włocławek (KOR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-20 (15)
Identyfikator: A8660

Witam

jak widac jestem nowym mieszkańcem sarmacji.staram się o
jakąś pracę , ale narazie bez skutków(Niektórzy wymagają
obywatelstwa).Chciałbym kupić sobie jakiś grunt i otworzyć
własną firmę.Mam swoją drużynę w lidze kukułów(sądze że jak
na poczatek już całkiem niezłą). Mam nadzieję że uda mi się
osiągnąć jakieś sukcesy w sarmacji.Zaliczyłem kurs wiedzy o
sarmacji.Proszę o przyznanie mi obywatelstwa.

Pozdrawiam Łukasz Dziedzic

Dziedzic Łukasz

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny