Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11827 [X]

Grodzisk, dnia 8 października 2020 r.

Postanowienie Księcia

ws. powołania Książęcej Komisji Wyborczej

 MY, Andrzej Fryderyk,
książę Sarmacji, król Hasselandu i Sclavinii, etc, etc;

na podstawie art. 4 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy — Ordynacji wyborczej z dnia 12 października 2019 r.

stanowimy co następuje:

§ 1.

 1. Powołujemy w skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXVI kadencji.

  Jaśnie Oświeconego Diuka Avrila von Levengothona (A7169),
  Radcę Naczelnej Izby Architektury,
  jako przedstawiciela Naczelnej Izby Architektury.

 2. W skład Książęcej Komisji Wyborczej właściwej do przeprowadzenia wyborów do Sejmu LXVI kadencji wchodzą:
 1. Andrzej Fryderyk (AF462) — Książę Sarmacji
 2. Jaśnie Wielmożny Markiz Daniel January von Tauer-Krak (AG003) — Marszałek Trybunału Koronnego
 3. Jaśnie Oświecony Diuk Avril von Levengothon (A7169) — jako przedstawiciel Naczelnej Izby Architektury.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny