Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 11829 [X]

Almera, dnia 14 października 2020 r.

Postanowienie Prezydentki Republiki Baridas

o opróżnieniu urzędu Sekretarza Rady

§ 1.

Na podstawie punktów 3 i 4 artykułu 6 Konstytucji Republiki Baridas, stwierdzam opróżnienie urzędu Sekretarza Rady Republiki Baridas, w wyniku rezygnacji Adrianny Rainy Alatristé z pełnionej funkcji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życia z chwila ogłoszenia.

 

(—) Ola Kaarina Isadora baronessa Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka
Prezydentka Republiki Baridas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny