Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1183 [X]

Grodzisk, dnia 11 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Marian hr. Leszczyński h. Leliwa.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 10 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marian hr. Leszczyński
Data i miejsce urodzenia: 20 VII 1990 r., Warszawa
Miejsce zamieszkania: Warszawa (TEU)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-23 (17)
Identyfikator: A8679

Zwracam się do Państwa, w każdym tego słowa znaczeniu, z
prośbą o nadanie mi obywatelstwa Sarmackiego. Mieszkam w
Sarmacji do dnia dzisiejszego 17 dni, więc niezbyt wiele
czasu, lecz udało mi się zdobyć pracę jako zarządca
restauracji, a teraz planuję założenie własnej firmy. W
rzeczywistości posiadam dziedziczny tytuł hrabiego, z
którego, ku swojemu zadowoleniu mogę korzystać w Księstwie
Sarmacji. Mam nadzieję, że otrzymanie obywatelstwa otworzy mi
drogę do lepszych posad, zarobków. Posiadam przedsiębiorstwo,
które w niedługim czasie będzie prawdopodobnie wytwarzać
najtańszy gaz dla Sarmatów. To chyba wszyskie argumenty,
którymi mogę poprzeć moje starania o obywatelstwo. Wiem, że
nie jest ich za wiele, ale jak na 17 dni to chyba całkiem
nieźle.

Mogę jeszcze dodać, że spodobało mi się w Sarmacji, ale to
chyba zbędna wiadomość, ponieważ skoro piszę wniosek o
obywatelstwo jest to chyba oczywiste.

Pozdrawiam,

Marian Hrabia Leszczyński

Adres IP: 83.24.164.172

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.0.3705)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny