Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Republika BaridasPostanowienia i rozkazy, poz. 11830 [X]

Almera, dnia 14 października 2020 r.

Postanowienie Prezydentki Republiki Baridas

ws. zarządzenia wyborów Sekretarza Rady Republiki Baridas

§ 1.

Niniejszym zarządza się wybory na Sekretarza Rady Republiki Baridas.

§ 2.

Wybory zostaną przeprowadzone według poniższego kalendarza:

15-16 października 2020 - zgłaszanie kandydatów;

17-18 października 2020 - głosowanie.

§ 3.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim obywatelom Republiki Baridas.

§ 4.

Wybór dokonuje się zwykłą większością głosów, w formie jawnej.

§ 5.

Wszelkie czynności wymienione powyżej odbywają się w Sali Plenarnej Rady Republiki.

§ 6.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Ola Kaarina Isadora kwestorka Helyanve van Hälsing-Scraw de Cubalibre-Adamas et Marcjan-Chojnacka
Prezydentka Republiki Baridas

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny