Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneZarządzenia wyborów i referendów, poz. 11833 [X]

Grodzisk, dnia 17 października 2020 r.

Uchwała Książęcej Komisji Wyborczej

w sprawie unieważnienia i zarządzenia nowego terminu głosowania

Na podstawie art. 4 ust. 2 Ustawy Sejmu nr 154 — Ordynacji wyborczej

§ 1.

Przedterminowo zakańcza się i unieważnia głosowanie w wyborach do Sejmu LXVI kadencji,  które miało odbyć się w dn. 17-18 pzździernika 2020 r., ze względu na brak możliwości prawidłowego policzenia oddanych głosów do dnia 17 października 2020 r. do godz. 11:15.

§ 2.

Ustala się nowy termin wyborów: na dni 18-19 października 2020 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Andrzej Fryderyk
Książę

(—) Avril von Levengothon
Członek Książęcej Komisji Wyborczeji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny