Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Dziennik PrawOczekujące na klasyfikację, poz. 11836 [X]

Grodzisk, dnia 18 października 2020 r.

Postanowienie Kanclerza

ws. emisji znaczka

§ 1.

Na podstawie Zarządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych ws. emisji znaczków pocztowych z dnia 23 września 2020 r. postanawiam o emisji znaczka pocztowego wg. ponizszych właściwości:

  1. Cel emisji znaczka: Sprzedaż na Poczcie Baridajskiej
  2. Nazwa znaczka: Legendy SLP - FC Czarnolas
  3. Nominał znaczka: 5000 lt
  4. Cena sprzedaży znaczka, jeśli jest inna niż nominał: n/d
  5. Data emisji znaczka: 21.10.2020 20:00
  6. Ilość znaczków przeznaczonych do emisji (wielkość emisji): 30 znaczków
  7. Limit znaczków na mieszkańca: 2
  8. Projekt znaczka:


9.  Rachunek na który zostanie przelana kwota z emisji znaczków: G00002
10. Autor znaczka: Prokrustes (A1217)

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

(—) Prokrustes
Kanclerz

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny