Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1184 [X]

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Marian Nowak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 11 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Marian Nowak
Data i miejsce urodzenia: 29.08.1993
Miejsce zamieszkania: Warszawa (KOR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-27 (15)
Identyfikator: A8690

Kiedyś byłem bardzo aktywnym scholandczykiem. Jednak nie
podobało mi się tam więc przeniosłem się do Sarmacji. Jestem
tu dość aktywny szczególnie na liście dyskusyjnej.

Zamierzam pracować w gazecie i mam zamiar głosować w wyborach
i zapisać się do partii. Jednak do tego wszystkiego potrzebne
jest mi obywatelstwo Sarmackie. Dlatego składam tu ten
wniosek.

Marian Nowak

Adres IP: 83.143.40.150

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.6) Gecko/20060728 Firefox/1.5.0.6

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny