Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo TeutoniiAkty rangi ustawowej — teksty jednolite, poz. 11867 [X]

Srebrny Róg, dnia 25 października 2020 r.

Dekret Królowej Teutonii nr 9/2020

w sprawie wypowiedzenia traktatu (uchylony)

My, Joanna Izabela, z woli elektorów królowa Teutonii, wielka księżna Slavii i Enderasji, wielka księżna Awii. księżna Sangrii, palatynka Weyr-Benden, hrabina Loardii, lady protektor Nowej Teutonii, pani Srebrnego Rogu i Złotego Grodu, władczyni wszystkich teutońskich wysp etc. etc. mając na celu dobro Teutonii, po nieudanej walce z wichrzycielami, patrząc z nadzieją w przyszłośc, postanawiamy:

Art. 1.

Wypowiada się Traktat o stowarzyszeniu Królestwa Teutonii z Księstwem Sarmacji.

Art. 2. 

Dekret wchodzi w życie z dniem jego publikacji.

(—) Joanna Izabela
Królowa Teutonii

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny