Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1190 [X]

Grodzisk, dnia 16 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Edyta Szczepańska.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W 
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Edyta Szczepańska
Data i miejsce urodzenia: 13 marca1983 Wieluń
Miejsce zamieszkania: Rososz (BAR)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-03-29 (14)
Identyfikator: A8696

Proszę o przyznanie mi obywatelstwa gdyż jestem w Sarmacji już
od 14 dni i mogę się o nie ubiegać. bardzo bym chciał być
obywatelem sarmacji i czynnie uczestniczyć w jej życiu ale
jest mi potrzebne do tego obywatelstwo. Obywatelstwo dało by
mi możliwość głosowania. Poza tym miała bym większe sznase na
przetrwanie w tym kraju mając obywatelstwo. Ubiegam się o
pracę ale do tego tez jest mi potrzebne obywatelstwo.
Obywatelstwo jest bazowym współczynnikiem obliczania zdrowia
więc chciała bym ten stan poprawić. Mając obywatelstwo było
by mi łatwiej starać się o mieszkanie. Bardzo mi zależy na
tym obywatelstwie. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej
prośby.

Z poważaniem Edyta Szczepańska

Edyta Szczepańska

Adres IP: 91.94.161.145

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.2) Gecko/20060308 Firefox/1.5.0.2

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny