Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1193 [X]

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Mandragora Wandystanu

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: mateusz Najser.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Najser
Data i miejsce urodzenia: Warszawa 19.07.1991r.
Miejsce zamieszkania: Konin (WAN)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-01-18 (85)
Identyfikator: A8320

Chciałbym posiadać sarmackie obywatelstwo, ponieważ chcę być
pełnoprawnym obywatelem Sarmacji. Chcę posiadać wszystkie
prawa należące do obywatela.Chcę aktywnie uczestniczyć w
życiu Sarmacji. Chcę mieć wpływ na ważne decyzje podejmowane
przez rząd Sarmacji. Chcę uczestniczyć w wyborach rządu. Chcę
uczestniczyć w debatach. Chcę mieć wpływy na różnego rodzaju
decyzje.Chcę być Sarmatą pod każdym względem. Na tym mi
najbardziej zależy. Proszę o nadanie mi obywatelstwa tego
pięknego wirtualnego państwa, jakim jest Sarmacja.

Mateusz Najser

Adres IP: 83.2.123.2

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

(—) Piotr diuk Krupiński.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny