Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 11931 [X]

Grodzisk, dnia 9 listopada 2020 r.

Postanowienie Regenta

ws. nadania lenna

Na podstawie art. 4. Rozporządzenia Księcia o tytułach, lennach i herbach z dnia 2 września 2018 roku stanowię, co następuje:

§ 1.

Nadaję Jego Książęcej Wysokości Filipowi I Gryfowi (AG866) w lenno baronię Korona Gryfów, znajdującą się na terytorium Starosarmacji, niedaleko Książęcego Miasta Grodziska, nad Zatoką Grodziską, przy granicy z Mirią, polecając jemu opiekę nad lennem i jego mieszkańcami oraz ogłaszając, iż przysługiwać mu będzie tytuł Barona Korony Gryfów.

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny