Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneUchwały Rady Ministrów, poz. 11948 [X]

Grodzisk, dnia 18 listopada 2020 r.

Uchwała Rady Ministrów

ws. czasowego odstąpienia od pobierania opłaty od zmiany lokalizacji siedziby instytucji

§ 1.

Na podstawie art. 3a ust. 1. ustawy Sejmu nr 377 o Finansach Publicznych z dnia 30 września 2020 r. odstępuje się do dn. 31 grudnia 2020 r. od pobierania opłaty od czynności, o jakiej mowa w art. 3. ust. 11. pkt 3. przytoczonej ustawy, jeśli dotychczasowa siedziba instytucji znajdowała się w mieście zarejestrowanym w Republice Baridas (P00003), Konfederacji Sclavinii (P00004) lub Królestwie Teutoni (P00002).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

(-) Antoni Kacper Burbon-Conti
Podkanclerzy
z up. Kanclerza

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny