Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 11951 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2020 r.

Obwieszczenie Książęcej Komisji Wyborczej

ws. wyników wolnej elekcji

Na podstawie art. 11 Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 r. — Ordynacja Wyborcza (Dz. P. poz. 11124), zwanej dalej "Ordynacją Wyborczą", Książęca Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości

wyniki

WOLNEJ ELEKCJI

z dni 21-22 listopada 2020 roku, zarządzonej przez Regenta dnia 8 listopada 2020 roku (Dz. P. poz. 11925).

§ 1.
Statystyki głosowania

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 60.
 2. Liczba wyborców: 46 (frekwencja: 77%).
 3. Łączna suma siły głosów oddanych w wyborach: 139.
 4. Suma siły głosów ważnych: 132.
 5. Liczba głosów ważnych: 44.
 6. Suma siły głosów pustych: 7.
 7. Liczba głosów pustych: 2.

§ 2.
Wyniki głosowania

 1. Liczba głosów pierwszej preferencji oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Antoni Kacper Burbon-Conti (AG654): 41 głosów (13 wyborców),
  2. Piotr II Grzegorz (A1952): 85 głosów (27 wyborców),
  3. BetelRigSun (Karol von Sarm) (AH131): 2 głosy (2 wyborców),
  4. Krzysztof Hans van der Ice (AB726): 4 głosy (2 wyborców).
 2. W ostatniej, trzeciej rundzie głosowania kandydatami byli Antoni Kacper baron Burbon-Conti (43 głosy) oraz książę-senior Piotr II Grzegorz (89 głosów).

§ 3.
Wyniki elekcji

Na podstawie art. 11. ust. 3. Ordynacji Wyborczej, w związku z paragrafem 1 i 2 niniejszego Obwieszczenia, Książęca Komisja Wyborcza stwierdza, że na tron sarmacki wybrany został Piotr II Grzegorz (A1952).

§ 4.
Protokół z głosowania

Załącznik do Obwieszczenia zawiera raport wygenerowany przez oprogramowanie wyborcze.

Załącznik

Raport z programu OpenSTV

OpenSTV version 1.5 (http://www.OpenSTV.org/)

Loading ballots from file elekcjaListopad20.txt.
Ballot file contains 4 candidates and 139 ballots.
No candidates have withdrawn.
Ballot file contains 132 non-empty ballots.

Counting votes for Wolna elekcja using Instant Runoff Voting.
4 candidates running for 1 seat.

 R|Antoni Kacper Burb|Piotr II Grzegorz |BetelRigSun (Karol|Krzysztof Hans van|Exhausted     
 |on-Conti (AG654) |(A1952)      | von Sarm) (AH131)| der Ice (AB726) |         
 |         |         |         |         |         
=================================================================================================
 1|        41|        85|         2|         4|         0
 |----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count of first choices.
=================================================================================================
 2|        41|        86|         |         5|         0
 |----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating BetelRigSun (Karol von Sarm) (AH131) and transferring votes.
=================================================================================================
 3|        43|        89|         |         |         0
 |----------------------------------------------------------------------------------------------
 | Count after eliminating Krzysztof Hans van der Ice (AB726) and transferring votes. Candidate
 | Piotr II Grzegorz (A1952) is elected.

Winner is Piotr II Grzegorz (A1952).

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent,
(—) Daniel January markiz von Tauer-Krak,
Marszałek Trybunału Koronnego,
(—) Avril diuk-markiz von Levengothon,
Radca-Sekretarz Naczelnej Izby Architektury.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny