Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiOpróżnienie funkcji publicznych, poz. 11953 [X]

Grodzisk, dnia 22 listopada 2020 r.

Postanowienie Regenta

ws. stwierdzenia rezygnacji z urzędów

§ 1.

Na podstawie art. 16. Rozporządzenia Księcia z mocą ustawy z dnia 12 października 2019 roku — Ordynacja wyborcza (Dz. P. poz. 11124), stwierdzam rezygnację ze sprawowanych funkcji publicznych przez Piotra II Grzegorza (A1952).

§ 2.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Orjon hrabia Surma,
Regent.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny