Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 11957 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2020 r.

Akt

odzyskania obywatelstwa sarmackiego

Ja, Misza "JK" Korab-Kaku, identyfikujący się paszportem o numerze A0014, na podstawie art. 6a ust. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. podpisuję się pod rotą przysięgi obywatelskiej i tym samym odzyskuję obywatelstwo Księstwa Sarmacji.

Przysięgam, że jako obywatel sarmacki, wykonując swe prawa i obowiązki, zawsze na uwadze mieć będę dobro całej rzeczypospolitej sarmackiej; że będę wspierał Konstytucję i prawa Księstwa Sarmacji oraz bronił ich przed wszystkimi wrogami, zewnętrznymi i wewnętrznymi; oraz że będę wspierał Księstwo Sarmacji ze wszystkich swoich sił, kiedy prawo lub dobro wspólne będą tego wymagać.

(—) Misza "JK" Korab-Kaku

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny