Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 11960 [X]

Grodzisk, dnia 25 listopada 2020 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie stwierdzenia utraty obywatelstwa sarmackiego

MY, Piotr II Grzegorz,

książę Sarmacji, król Hasselandu, pan w Grodzisku, suweren Armerii, Athos, Baraniego Pola, Gellonii, Mirii, Morvanu, Nowicji, Sangii, Tropicany, Trzyczaszkowa, Wagarii oraz Złotego Wybrzeża,

stanowimy, co następuje:

§ 1.

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Sejmu nr 208 o obywatelstwie sarmackim z dnia 18 marca 2014 r. stwierdzamy, że w związku z trwającą ponad 30 dni nieobecnością w systemie informatycznym obywatelstwo sarmackie utracili:

  1. Roland Heach-Romański (AF181)
  2. Tytus Aureliusz-Chojnacki (AF205)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz
książę

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny