Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo państwoweUstawy, poz. 11974 [X]

Grodzisk, dnia 2 grudnia 2020 r.

Ustawa Sejmu nr 382

w sprawie wypowiedzenia dzierżawy ziem Konfederacji Sclavińskiej

Art. 1.

Traci moc Ustawa Sejmu nr 138 o utworzeniu Królestwa Sclavinii z dnia 9 listopada 2011 r.

Art. 2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr II Grzegorz,
Książę.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny