Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1202 [X]

Grodzisk, dnia 24 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Michał Bronowskowy.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 21 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michal Bronowski
Data i miejsce urodzenia: 28.09.1993 Łódź
Miejsce zamieszkania: Bielsko-Biała (GEL)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-02-11 (68)
Identyfikator: A8467

Chciałbym dostać obywatelstwo ze względu na większe prawa.
Dzięki temu będę miał świadomość przynależności do
najwspanialszej polskiej mikronacji. Mam nadzieję iż
zmobilizuje mnie to do głębszego poznawania Sarmacji, i jej
struktur politycznych. Kolejny plusem jest możliwość
głosowania w wyborach oraz dostawania tytułów szlacheckich, a
co za tym idzie do zasiadania w sejmie. Mam nadzieję iż
rozpatrzyci mój wniosek pozytywnie i przyjmiecie mnie do tego
wspaniałego społeczeństwa jakim są obywatele i mieszkańcy
Sarmacji.

Michał Bronowskowy

Adres IP: 83.22.158.43

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.3) Gecko/20070309 Firefox/2.0.0.3

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny