Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 1203 [X]

Grodzisk, dnia 24 kwietnia 2007 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Anna Fryziak.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 17 kwietnia 2007 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Anna fryziak
Data i miejsce urodzenia: 21-03-1966
Miejsce zamieszkania: Warszawa (GEL)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-04-01 (16)
Identyfikator: A8726

 Jego książęca
mość!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                   proszę o przyznanie
obywatelstwa w księstwie Sarmacji. Chciałabym słuzyć Księstwu
jako dobry i praworządny obywatel. z czasem chciałabym
pracować na polu publicznym.Chciałabym działać na polu
polityki i stać się aktywnym obywatelem.Obiecuje solennie,że
nie zostanę matrwą duszą i będę solidnie spełniać wszystkie
obowiązki obywatelskie.Moimi zainteresowaniami są rysunek i
malarstwo, medycyna w świecie realnym.Właśnie tymi
umiejętnościami mogłabym wzbogacić życie w sarmacji.Wiem, że
przyznanie obywatelstwa to ogromny zaszczyt. Proszę o
pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku. Będe bardzo szczęśliwa
mogąc zostać obywatelem tak idealnego księstwa.

Anna Fryziak

Adres IP: 212.76.37.150

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny